Kể chuyện Bác Hồ

Kể chuyện Bác Hồ

Chiều ngày 12/04/2016, trong giờ chào cờ đầu tuần các em đội viên trường THCS THĐ TP - Tuy Hòa đang tham gia sôi nổi thi kể chuyện về Bác Hồ kính yêu.