Để xem hoạt động khai giảng năm học 2021 -2022 --> Mục Vedeo 

Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 ( Thời điểm covid 19 )