Thầy Nguyễn Mạnh Cường - Hiệu Trưởng nhà trường, đang đánh trống khai trường để đón chào năm học mới.