Trong tình hình phòng chống dịch covid -19, lãnh đạo Sở - Phòng có chỉ đạo cụ thể về việc DTHT và thi HSG cấp tỉnh.261 HD tạm thời việc dạy thên học thêm trên địa bàn TP Tuy Hòa .PDF260 Thông báo tạm hoãn tổ chức kỳ thi HSG Lớp 9 THCS (1).PDF