MớiDANH SÁCH LỚP 6 NĂM HỌC (21-22).xlsx

                                 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A1 
  Trường THCS Trần Hưng Đạo. Năm học: 2021-2022 
  GVCN: Nguyễn Thị Thanh Tâm ( 0946207916) 
STTHỌ VÀ TÊNNữNGÀY SINHTrường THĐịa chỉSố điện thoại
1LÊ PHẠM PHÚ AN 11-5-2010TH Lê Văn TámKP.5 - Phú Đông 
2LƯU NGUYỄN KỲ ANHx06-6-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
3ĐẶNG GIA BẢO 27-3-2010TH Lê Văn TámKP.2 - Phú Đông 
4ĐINH NHẬT CHÂU 11-7-2010TH Lê Văn TámKP.2 - Phú Đông 
5LÊ TOÀN MỸ DIỆNx20-02-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Thạnh 
6LÊ ĐỨC DUY 07-6-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
7LÊ MỸ DUYÊNX04-11-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
8ĐINH MINH ĐẠO 06-11-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
9NGUYỄN BÁ ĐÔNG 01-10-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
10LÊ TRỊNH HOÀI ĐỨC 04-6-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
11TRẦN NGỌC DUY HẢI 29-8-2010TH Lê Văn TámKP.5 - Phú Đông 
12PHAN NHẬT HÀO 01-7-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông 
13LÊ HUỲNH GIA HUY 23-02-2010TH Lê Văn TámKP.5 - Phú Đông 
14DƯƠNG ANH KHA 04-9-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
15LƯƠNG MINH KHANG 23-12-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
16MAI LÊ ANH KHOA 23-11-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Đông 
17NGUYỄN NGỌC LÂM 07-7-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Đông 
18ĐINH HỒNG LOANX02-6-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông 
19PHẠM NGỌC ANH LƯU 26-3-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh 
20PHAN HUỲNH THIÊN  06-12-2009TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
21VÕ NGUYỄN NHẬT MINH 15-5-2010TH Lê Hồng PhongKP. 5 - P. Phú Thạnh 
22LÊ THỊ NGỌC NGÂNX23-6-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông 
23ĐỖ YẾN NHIx09-11-2010TH Lê Hồng PhongKP. 2 - P. Phú Thạnh 
24ĐÀO THỊ BÌNH NHƯX05-3-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
25TRẦN THIÊN PHÚC 15-3- 2010BT Phù ĐổngKP3 - Phú Đông834961697
26NGUYỄN MINH QUÂN 05-3-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
27NGUYỄN PHÚ QUỐC 03-8-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh 
28HUỲNH NHƯ QUỲNHx05-01-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
29NGUYỄN THỊ MAI THANHx09-11-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh 
30NGUYỄN THỊ MỸ THẢOX13-4-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
31TRẦN QUỐC THIÊN 17-3-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
32NGUYỄN QUỲNH BẢO TRÂNX23-4-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
33HUỲNH TRẦN CHÍNH TRANG 23-8-2010TH Lê Văn TámKP.3 - Phú Đông 
34HỒ THỊ THANH TRÚCX23-12-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông 
35ĐÀM TẤN TRUNG 30-7-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
36PHẠM ĐAN TRƯỜNG 31-8-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông 
37NGUYỄN THỊ THANH TUYỀNx22-02-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
38NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾTX10-10-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
39NGUYỄN THỊ HỒNG VÂNx24-12-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
40VƯƠNG KHẢ Ýx17-6-2010TH Lê Hồng PhongKP. 5 - P. Phú Thạnh 
        
      HIỆU TRƯỞNG 
        
        
      Nguyễn Mạnh Cường
        
                                 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A2 
  Trường THCS Trần Hưng Đạo. Năm học: 2021-2022
  GVCN: Võ Thị Tuyên Thuyên ( 0977934920) 
STTHỌ VÀ TÊN NữNGÀY SINHTrường THĐịa chỉSố ĐT
1HỒ KIM GIA BẢO 03-5-2010TH Lê Văn TámKP.1 - Phú Đông 
2LÊ QUỐC ĐẠT 15-5-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
3LÊ HUỲNH ANH HẢI 01-12-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
4TRƯƠNG TẤN HÀO 15-6-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
5LÊ NGỌC BẢO HÂNx13-8-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Thạnh 
6TRƯƠNG NGUYỄN NHƯ HOÀIx26-11-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
7ĐẶNG TẤN HƯNG 22-8-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh 
8VÕ TRẦN ANH HUY 26-8-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh 
9VŨ THU HUYỀNX25-6-2010TH Lê Văn TámKP.3 - Phú Đông 
10LÊ MINH KHANG 15-3-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh 
11VÕ ĐĂNG KHÔI 23-8-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
12HÀ GIA KIỆT 06-01-2010TH Lê Văn TámKP.2 - Phú Đông 
13NGUYỄN THỊ QUỲNH LÂMx09-3-2009TH Lê Hồng PhongPhú Thạnh 
14NGUYỄN HOÀNG THIÊN LONG 02-7-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
15ĐẶNG DƯ LUẬT 03-10-2010TH Lê Văn TámKP.3 - Phú Đông 
16TRẦN THỊ LY LYx14-01-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
17HUỲNH THỊ THANH NGÂN 24-5-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
18TRẦN HOÀNG NINH 17-8-2010TH Lê Hồng PhongKP. 5 - P. Phú Thạnh 
19ĐẶNG LÊ QUỲNH PHƯƠNGx02-01-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Đông 
20NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯx19-5-2010TH Lê Hồng PhongKP. 5 - P. Phú Thạnh 
21LÊ THANH QUỐC 23-9-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
22PHẠM THỊ THU SANGX29-8-2010TH Lê Văn TámKP.5 - Phú Đông 
23LÊ HUỲNH SƠN 12-8-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Thạnh 
24PHAN VĂN TÀI 22-9-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
25TRỊNH QUỐC THÀNH 08-5-2010TH Lê Văn TámKP.2 - Phú Đông 
26ĐẶNG NGỌC THUẬN 06-11-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
27ĐOÀN NGỌC HOÀI THIx21-10-2010TH Lê Hồng PhongKP. 2 - P. Phú Thạnh 
28NGUYỄN THANH THƯƠNGX25-02-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông 
29HUỲNH THỊ THÙY TRÂMx22-12-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
30PHAN NGUYỄN BẢO TRÂNx29-10-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Đông 
31DƯƠNG QUỐC TRỌNG 12-6-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh 
32LÊ THỊ THANH TRÚCx02-5-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
33HUỲNH ANH TUẤN 11-12-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
34CHÂU ĐÌNH TÙNG 07-9-2010TH Lê Hồng PhongKP. 2 - P. Phú Thạnh 
35DƯƠNG GIA TƯỞNG 06-7-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Thạnh 
36LÊ THỊ THU TUYỀNx29-4-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Đông 
37LÊ NGUYỄN HOÀNG  24-4-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
38NGUYỄN BÌNH BẢO VYx16-9-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
39NGUYỄN HOÀNG NHƯ Ýx03-9-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Thạnh 
        
      HIỆU TRƯỞNG 
        
        
      Nguyễn Mạnh Cường
        

 

                                 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A3 
  Trường THCS Trần Hưng Đạo. Năm học: 2021-2022 
  GVCN: Đinh Thị Duyên ( 0775566298) 
STTHỌ VÀ TÊN NữNGÀY SINHTrường THĐịa chỉSố ĐT
1NGUYỄN HOÀNG HẢI ANH 21-8-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh 
2NGUYỄN THỊ BÌNHX01-7-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông 
3TRÌNH HUỲNH BẢO CHÂUX30-8-2010TH Lê Văn TámKP.3 - Phú Đông 
4TRƯƠNG NHẬT CƯỜNG 19-02-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
5KIỀU THẾ ĐIỆU 22-5-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Đông 
6NGUYỄN VĂN DŨNG 23-01-2010TH Lê Văn TámKP.3 - Phú Đông 
7HUỲNH ĐỨC DUY 02-12-2010TH Lê Văn TámKP.2 - Phú Đông 
8DƯƠNG THANH x14-5-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Đông 
9HÀ THỊ THANH HẰNGX17-01-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
10NGUYỄN THANH HUỆX28-3-2010TH Lê Văn TámKP.2 - Phú Đông 
11NGUYỄN TẤN HUY 04-12-2010TH Lê Văn TámKP.1 - Phú Đông 
12HUỲNH CÔNG KHANG 02-8-2010TH Lê Văn TámKP.2 - Phú Đông 
13NGUYỄN LÊ THANH KIỆT 05-8-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông 
14LÊ THÙY LINHX12-6-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông 
15LÊ THẾ MINH 20-4-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
16TRẦN THỊ MY MYx14-01-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
17NGUYỄN VÕ THU NGHIx02-01-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh 
18NGUYỄN THÀNH NGHĨA 12-12-2010TH Lê Văn TámKP.2 - Phú Đông 
19NGUYỄN HỒ PHÚC NGUYÊN 21-6-2010TH Lê Hồng PhongHòa Thành - ĐH 
20PHAN THIỆN NHà23-12-2009TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông 
21HOÀNG THIÊN NHÂN 02-11-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
22PHẠM THỊ TUYẾT NHIX15-12-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
23TRƯƠNG NỮ QUỲNH NHƯX07-7-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
24ĐINH THANH PHÁP 18-01-2010TH Lê Văn TámKP.1 - Phú Đông 
25DƯƠNG THÀNH PHÁT 16-10-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Thạnh 
26VÕ HOÀI PHÚ 18-10-2009TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông 
27HỒ TRẦN BẢO QUỐC 03-8-2010TH Lê Văn TámKP.5 - Phú Đông 
28LÊ NGUYỄN NHƯ QUỲNHX07-5-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông 
29ĐẶNG THỊ MỸ TÂMx08-7-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh 
30NGÔ VIẾT THẮNG 02-10-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh 
31LÊ HOÀNG KIM THẢOx26-3-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Thạnh 
32NGUYỄN HÀ VIẾT THOẠI 28-9-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông 
33NGUYỄN PHẠM TIỂU THƯX15-9-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
34PHẠM THỊ THU TÌNHX18-01-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
35BÙI NGỌC TOÀN 06-7-2010TH Lê Văn TámKP.3 - Phú Đông 
36NGUYỄN LƯƠNG NGỌC TRÂMx21-8-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
37NGUYỄN ĐAN TRƯỜNG 02-11-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
38TRƯƠNG ĐINH QUỐC VIỆT 22-8-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông 
39NGUYỄN NHƯ Ýx22-5-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
        
      HIỆU TRƯỞNG 
        
        
      Nguyễn Mạnh Cường
        
                                 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A4 
  Trường THCS Trần Hưng Đạo. Năm học: 2021-2022
  GVCN: Nguyễn An Ly( 0983337991) 
STTHỌ VÀ TÊN NữNGÀY SINHTrường THĐịa chỉSố ĐT
1NGUYỄN HỮU PHÚ AN 01-7-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
2VÕ QUỲNH ANHx03-7-2010TH Lê Hồng PhongKP. 5 - P. Phú Thạnh 
3NGUYỄN HẢI BẰNG 15-11-2009TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
4VĂN NGUYỄN KHÁNH BÌNH 12-3-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
5PHẠM THỊ THANH CÚCx05-01-2010TH Lê Hồng PhongKP. 2 - P. Phú Đông 
6LÊ TẤN DŨNG 11-10-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh 
7NGUYỄN LÊ MINH ĐĂNG 12-11-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông 
8PHẠM THÚY x20-7-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Thạnh 
9ĐÀO DUY HỘI 22-4-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông 
10ĐẶNG HỒNG HỢPx06-7-2010TH Lê Hồng PhongKP. 2 - P. Phú Thạnh 
11NGUYỄN NHẬT THIÊN HƯNG 30-8-2010TH Lê Văn TámKP.3 - Phú Đông 
12ĐẶNG QUỐC HUY 20-8-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
13VỖ THỊ THANH HUYỀNx13-3-2010TH Lê Hồng PhongKP. 2 - P. Phú Thạnh 
14LÊ BẢO KHANG 24-6-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh 
15NGUYỄN VÕ TRUNG KIÊN 01-9-2010TH Lê Hồng PhongKP. 2 - P. Phú Thạnh 
16NGUYỄN TRƯỜNG SƠN LÂM 14-02-2010TH Chu Văn An  
17NGUYỄN THÀNH LẬP 18-12-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Thạnh 
18HUỲNH KHÁNH LINHX09-02-2010TH Lê Văn TámKP.3 - Phú Đông 
19NGUYỄN MINH LONG 10-8-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Đông 
20NGUYỄN THỊ KA LYx17-9-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh 
21LÊ KIẾN MINH 12-10-2009TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
22LÊ NGUYỄN THU NGUYÊNX05-01-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
23HÀ NGỌC AN NHIx04-8-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Đông 
24LÂM THỊ QUỲNH NHƯX26-8-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông 
25VÕ VĂN PHÚ 29-6-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
26HUỲNH MINH PHỤNG 11-5-2010TH Lê Văn TámKP.3 - Phú Đông 
27CAO MỸ QUYÊNX30-01-2010TH Lê Văn TámKP.3 - Phú Đông 
28NGUYỄN ĐẶNG THÚY QUỲNHx27-10-2010TH Lê Hồng PhongKP. 5 - P. Phú Thạnh 
29VÕ THANH SANG 01-6-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh 
30HUỲNH DUY TÀI 17-9-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Thạnh 
31HUỲNH ĐỨC TÂM 28-02-2010TH Lê Văn TámKP.2 - Phú Đông 
32PHAN THỊ PHƯƠNG THẢOx29-6-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Thạnh 
33NGUYỄN QUỐC TÍN 15-02-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông 
34NGUYỄN NGỌC TIẾN 02-8-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
35NGUYỄN TRẦN QUỲNH TRÂMx30-9-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Đông 
36LÊ NGỌC HUYỀN TRINHx01-01-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
37NGUYỄN THANH  21-9-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
38PHẠM NGỌC CÁT TUYỀNX18-10-2010TH Lê Văn TámKP.3 - Phú Đông 
39CHÂU LƯƠNG ĐÌNH  31-3-2010TH Lê Hồng PhongKP. 2 - P. Phú Thạnh 
40NGUYỄN NGÔ PHƯƠNG VYx26-6-2010TH Lê Hồng PhongKP. 2 - P. Phú Thạnh 
        
      HIỆU TRƯỞNG 
        
        
      Nguyễn Mạnh Cường
        

 

                                 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A5 
  Trường THCS Trần Hưng Đạo. Năm học: 2021-2022
  GVCN: Nguyễn Thị Phúc( 0948050705) 
STTHỌ VÀ TÊN NữNGÀY SINHTrường THĐịa chỉSố ĐT
1VÕ HOÀNG ANH 13-8-2010TH Lê Hồng PhongKP. 6 - P. Phú Đông 
2PHẠM NGUYÊN BẢO 25-10-2010TH Lê Văn TámKP.5 - Phú Đông 
3HUỲNH MẠNH BẰNG 04-10-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Đông 
4VÕ MINH BIN 24-8-2010TH Lê Văn TámKP.5 - Phú Đông 
5PHAN THỊ KIM CHÂUX21-7-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
6NGUYỄN PHẠM ANH DUY 10-6-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
7TRẦN VĂN                         ĐOÀN 03-6-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
8NGUYỄN MINH ĐỨC 15-10-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Đông 
9TRƯƠNG NGỌC HÂNx29-6-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh 
10CHÂU THỤY THU HIỀNx09-02-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh 
11LƯƠNG THỊ BẢO HÒAX10-02-2009TH Lê Văn TámKP.3 - Phú Đông 
12NGUYỄN ĐỨC HOÀNG 20-02-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
13TRẦN QUỐC HUY 21-12-2010TH Lê Văn TámKP.1 - Phú Đông 
14TRƯƠNG ĐẶNG ÁNH HƯỜNGx17-3-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh 
15ĐINH BẢO HƯNG 23-9-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh 
16NGUYỄN ĐÔNG KHANG 23-01-2010TH Lê Văn TámKP.2 - Phú Đông 
17NGUYỄN HUỲNH MAI LANx03-12-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
18VÕ THỊ KIM x21-01-2009TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Thạnh 
19NGUYỄN THÀNH LONG 21-3-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh 
20NGUYỄN NGỌC LƯU LYx17-5-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh 
21LÊ VÕ PHƯƠNG MYx08-10-2010TH Lê Hồng PhongHHB 
22LÊ KHÁNH NAM 28-5-2010TH Lê Văn TámKP.5 - Phú Đông 
23VÕ KIM NGÂNX18-10-2009TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông 
24HỒ TÂM NGUYÊN 02-11-2010TH Lê Văn TámKP.2 - Phú Đông 
25NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNGx29-6-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
26NGUYỄN VĂN PHÁT 28-8-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông 
27NGUYỄN TÂN HƯNG PHÚ 03-12-2010TH Lê Hồng PhongKP. 2 - P. Phú Thạnh 
28NGUYỄN TẤN QUÂN 08-8-2010TH Lê Văn TámKP.3 - Phú Đông 
29LÊ ANH QUỐC 01-6-2010TH Lê Hồng PhongKP. 2 - P. Phú Thạnh 
30NGUYỄN THIÊN QUỲNHX23-5-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
31NGUYỄN DƯƠNG VIỆT THIỆN 01-01-2010TH Lê Hồng PhongKP. 2 - P. Phú Thạnh 
32TRẦN THỊ DIỄM THUX17-7-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông 
33LÊ THỊ THANH THỦYx16-6-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
34LÊ THỊ HOÀI THƯƠNGx01-10-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
35NGUYỄN QUỐC TIẾN 31-12-2009TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
36NGUYỄN TRƯƠNG THANH  29-3-2010TH Lê Hồng PhongKP. 5 - P. Phú Thạnh 
37PHAN TRẦN THANH TUYỀNX14-10-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
38HOÀNG TUẤN 20-7-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh 
39LÊ THỊ MINH Ýx27-7-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
40ĐẶNG THỊ YÊN 01/02/2008TH Lê Văn TámPhú Đông (KT) 
        
      HIỆU TRƯỞNG 
        
        
      Nguyễn Mạnh Cường
        
                                 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A6 
  Trường THCS Trần Hưng Đạo. Năm học: 2021-2022
  GVCN: Trần Thị Hồng Chiểu ( 0913852335) 
STTHỌ VÀ TÊN NữNGÀY SINHTrường THĐịa chỉSố ĐT
1CAO THÁI ANH 02-8-2010TH Lê Văn TámKP.3 - Phú Đông 
2TRẦN HUỲNH GIA BẢO 10-9-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
3VÕ HUỲNH GIA BIN 23-8-2010TH Lê Hồng PhongKP. 2 - P. Phú Thạnh 
4NGUYỄN THỊ TRIỀU DÂNGX24-4-2010TH Lê Văn TámKP.3 - Phú Đông 
5NGUYỄN HUỲNH KHÁNH DIỆN 15-3-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh 
6TẠ NGỌC HOÀNG GIA 20-7-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
7NGUYỄN CÔNG HẢI 24-4-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
8TRẦN NGUYÊN HẠO 04-6-2010TH Lê Hồng PhongKP. 2 - P. Phú Thạnh 
9GIAO ĐẶNG GIA HÂNX21-7-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
10LÂM HUỲNH TẤN HẬU 27-02-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
11NGUYỄN GIA HUY 25-3-2010TH Lê Văn TámKP.3 - Phú Đông 
12PHẠM QUỐC HUY 12-01-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
13TRẦN DUY KHANG 04-11-2010TH Lê Hồng PhongKP. 5 - P. Phú Thạnh 
14PHẠM TUẤN KIỆT 20-01-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Thạnh 
15NGUYỄN THỊ THÚY KIỀUx11-10-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Thạnh 
16VĂN NGỌC LONG 27-8-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
17PHẠM THỊ NGỌC LƯUx01-4-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Đông 
18HUỲNH LÊ YẾN MYx08-4-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
19NGUYỄN TRẦN THANH NHIX28-9-2010TH Lê Văn TámKP.5 - Phú Đông 
20CHÂU NỮ KIỀU NHƯx14-9-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh 
21NGUYỄN HOÀNG NHƯNGỌCX29-01-2010BT Phù ĐổngKP   - Phú Thạnh 
22NGUYỄN NGÔ GIA PHÁT 02-6-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
23NGUYỄN LƯƠNG GIA PHÚC 03-12-2010BT Phù ĐổngKP   - Phú Đông 
24PHẠM THỊ THANH PHƯƠNGX13-01-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
25PHẠM TẤN PHONG 13-5-2010TH Lê Hồng PhongKP. 2 - P. Phú Đông 
26LÊ ANH QUÂN 18-01-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
27LÊ THỊ NHƯ QUỲNHx10-6-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh 
28NGUYỄN MINH TÀI 05-5-2010TH Lê Hồng PhongKP. 2 - P. Phú Đông 
29ĐOÀN THỊ MINH THƯx13-11-2010TH Lê Hồng PhongKP. 2 - P. Phú Thạnh 
30ĐẶNG TRƯƠNG THU THƯƠNGX11-02-2010TH Lê Văn TámKP.2 - Phú Đông 
31TÔN NỮ QUỲNH THYX15-9-2010TH Lê Văn TámKP.2 - Phú Đông 
32HUỲNH ĐỨC TIÊN 03-9-2009TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh 
33TRẦN BẢO TRÂNX15-12-2010TH Lê Văn TámKP.3 - Phú Đông 
34HUỲNH MINH TRIẾT 26-7-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh 
35NGUYỄN HUỲNH TRIỆU TRIỆUX12-6-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông 
36LÊ THANH TRỌNG 06-4-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Đông 
37VÕ THANH  07-10-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh 
38PHẠM TẤN TUYÊN 13-5-2010TH Lê Hồng PhongKP. 2 - P. Phú Đông 
39DƯƠNG MINH TUYỀNx25-02-2010TH Lê Hồng PhongKP. 5 - P. Phú Thạnh 
40NGUYỄN THỊ TUYẾT VYx03-3-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh 
        
      HIỆU TRƯỞNG 
        
        
      Nguyễn Mạnh Cường
        

 

                                 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A7 
  Trường THCS Trần Hưng Đạo. Năm học: 2021-2022 
  GVCN: Đào Thị Anh Trang ( 0398177977) 
STTHỌ VÀ TÊN NữNGÀY SINHTrường THĐịa chỉSố ĐT
1TRẦN DUY AN 4-11-2010TH Lê Hồng PhongKP. 5 - P. Phú Thạnh 
2PHAN MINH ANH