DANH SÁCH LỚP 6 NĂM HỌC 2021-2022.xlsx

 

                                 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A1  
  Trường THCS Trần Hưng Đạo. Năm học: 2021-2022  
  GVCN: Nguyễn Thị Thanh Tâm   
STTHỌ VÀ TÊNNữNGÀY SINHTrường THĐịa chỉSố điện thoạiLớp
1LÊ PHẠM PHÚ AN 11-5-2010TH Lê Văn TámKP.5 - Phú Đông A1
2LƯU NGUYỄN KỲ ANHx06-6-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh A1
3ĐẶNG GIA BẢO 27-3-2010TH Lê Văn TámKP.2 - Phú Đông A1
4ĐINH NHẬT CHÂU 11-7-2010TH Lê Văn TámKP.2 - Phú Đông A1
5LÊ TOÀN MỸ DIỆNx20-02-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Thạnh A1
6LÊ ĐỨC DUY 07-6-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông A1
7LÊ MỸ DUYÊNX04-11-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông A1
8ĐINH MINH ĐẠO 06-11-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông A1
9NGUYỄN BÁ ĐÔNG 01-10-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông A1
10LÊ TRỊNH HOÀI ĐỨC 04-6-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh A1
11TRẦN NGỌC DUY HẢI 29-8-2010TH Lê Văn TámKP.5 - Phú Đông A1
12PHAN NHẬT HÀO 01-7-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông A1
13LÊ HUỲNH GIA HUY 23-02-2010TH Lê Văn TámKP.5 - Phú Đông A1
14DƯƠNG ANH KHA 04-9-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông A1
15LƯƠNG MINH KHANG 23-12-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông A1
16MAI LÊ ANH KHOA 23-11-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Đông A1
17NGUYỄN NGỌC LÂM 07-7-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Đông A1
18ĐINH HỒNG LOANX02-6-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông A1
19PHẠM NGỌC ANH LƯU 26-3-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh A1
20PHAN HUỲNH THIÊN  06-12-2009TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông A1
21VÕ NGUYỄN NHẬT MINH 15-5-2010TH Lê Hồng PhongKP. 5 - P. Phú Thạnh A1
22LÊ THỊ NGỌC NGÂNX23-6-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông A1
23ĐỖ YẾN NHIx09-11-2010TH Lê Hồng PhongKP. 2 - P. Phú Thạnh A1
24ĐÀO THỊ BÌNH NHƯX05-3-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông A1
25TRẦN THIÊN PHÚC 15-3- 2010BT Phù ĐổngKP3 - Phú Đông834961697A1
26NGUYỄN MINH QUÂN 05-3-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông A1
27NGUYỄN PHÚ QUỐC 03-8-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh A1
28HUỲNH NHƯ QUỲNHx05-01-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh A1
29NGUYỄN THỊ MAI THANHx09-11-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh A1
30NGUYỄN THỊ MỸ THẢOX13-4-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông A1
31TRẦN QUỐC THIÊN 17-3-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông A1
32NGUYỄN QUỲNH BẢO TRÂNX23-4-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông A1
33HUỲNH TRẦN CHÍNH TRANG 23-8-2010TH Lê Văn TámKP.3 - Phú Đông A1
34HỒ THỊ THANH TRÚCX23-12-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông A1
35ĐÀM TẤN TRUNG 30-7-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông A1
36PHẠM ĐAN TRƯỜNG 31-8-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông A1
37NGUYỄN THỊ THANH TUYỀNx22-02-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh A1
38NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾTX10-10-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông A1
39NGUYỄN THỊ HỒNG VÂNx24-12-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh A1
40VƯƠNG KHẢ Ýx17-6-2010TH Lê Hồng PhongKP. 5 - P. Phú Thạnh A1
         
      HIỆU TRƯỞNG  
         
         
      Nguyễn Mạnh Cường 
         
                                 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A2  
  Trường THCS Trần Hưng Đạo. Năm học: 2021-2022 
  GVCN: Võ Thị Tuyên Thuyên   
STTHỌ VÀ TÊN NữNGÀY SINHTrường THĐịa chỉSố ĐTLớp
1HỒ KIM GIA BẢO 03-5-2010TH Lê Văn TámKP.1 - Phú Đông A2
2LÊ QUỐC ĐẠT 15-5-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông A2
3LÊ HUỲNH ANH HẢI 01-12-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông A2
4TRƯƠNG TẤN HÀO 15-6-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông A2
5LÊ NGỌC BẢO HÂNx13-8-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Thạnh A2
6TRƯƠNG NGUYỄN NHƯ HOÀIx26-11-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh A2
7ĐẶNG TẤN HƯNG 22-8-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh A2
8VÕ TRẦN ANH HUY 26-8-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh A2
9VŨ THU HUYỀNX25-6-2010TH Lê Văn TámKP.3 - Phú Đông A2
10LÊ MINH KHANG 15-3-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh A2
11VÕ ĐĂNG KHÔI 23-8-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông A2
12HÀ GIA KIỆT 06-01-2010TH Lê Văn TámKP.2 - Phú Đông A2
13NGUYỄN THỊ QUỲNH LÂMx09-3-2009TH Lê Hồng PhongPhú Thạnh A2
14NGUYỄN HOÀNG THIÊN LONG 02-7-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông A2
15ĐẶNG DƯ LUẬT 03-10-2010TH Lê Văn TámKP.3 - Phú Đông A2
16TRẦN THỊ LY LYx14-01-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh A2
17HUỲNH THỊ THANH NGÂN 24-5-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông A2
18TRẦN HOÀNG NINH 17-8-2010TH Lê Hồng PhongKP. 5 - P. Phú Thạnh A2
19ĐẶNG LÊ QUỲNH PHƯƠNGx02-01-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Đông A2
20NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯx19-5-2010TH Lê Hồng PhongKP. 5 - P. Phú Thạnh A2
21LÊ THANH QUỐC 23-9-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh A2
22PHẠM THỊ THU SANGX29-8-2010TH Lê Văn TámKP.5 - Phú Đông A2
23LÊ HUỲNH SƠN 12-8-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Thạnh A2
24PHAN VĂN TÀI 22-9-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông A2
25TRỊNH QUỐC THÀNH 08-5-2010TH Lê Văn TámKP.2 - Phú Đông A2
26ĐẶNG NGỌC THUẬN 06-11-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông A2
27ĐOÀN NGỌC HOÀI THIx21-10-2010TH Lê Hồng PhongKP. 2 - P. Phú Thạnh A2
28NGUYỄN THANH THƯƠNGX25-02-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông A2
29HUỲNH THỊ THÙY TRÂMx22-12-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh A2
30PHAN NGUYỄN BẢO TRÂNx29-10-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Đông A2
31DƯƠNG QUỐC TRỌNG 12-6-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh A2
32LÊ THỊ THANH TRÚCx02-5-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh A2
33HUỲNH ANH TUẤN 11-12-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh A2
34CHÂU ĐÌNH TÙNG 07-9-2010TH Lê Hồng PhongKP. 2 - P. Phú Thạnh A2
35DƯƠNG GIA TƯỞNG 06-7-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Thạnh A2
36LÊ THỊ THU TUYỀNx29-4-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Đông A2
37LÊ NGUYỄN HOÀNG  24-4-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông A2
38NGUYỄN BÌNH BẢO VYx16-9-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh A2
39NGUYỄN HOÀNG NHƯ Ýx03-9-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Thạnh A2
         
      HIỆU TRƯỞNG  
         
         
      Nguyễn Mạnh Cường 
         

 

                                 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A3 
  Trường THCS Trần Hưng Đạo. Năm học: 2021-2022 
  GVCN: Đinh Thị Duyên  
STTHỌ VÀ TÊN NữNGÀY SINHTrường THĐịa chỉSố ĐT
1NGUYỄN HOÀNG HẢI ANH 21-8-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh 
2NGUYỄN THỊ BÌNHX01-7-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông 
3TRÌNH HUỲNH BẢO CHÂUX30-8-2010TH Lê Văn TámKP.3 - Phú Đông 
4TRƯƠNG NHẬT CƯỜNG 19-02-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
5KIỀU THẾ ĐIỆU 22-5-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Đông 
6NGUYỄN VĂN DŨNG 23-01-2010TH Lê Văn TámKP.3 - Phú Đông 
7HUỲNH ĐỨC DUY 02-12-2010TH Lê Văn TámKP.2 - Phú Đông 
8DƯƠNG THANH x14-5-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Đông 
9HÀ THỊ THANH HẰNGX17-01-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
10NGUYỄN THANH HUỆX28-3-2010TH Lê Văn TámKP.2 - Phú Đông 
11NGUYỄN TẤN HUY 04-12-2010TH Lê Văn TámKP.1 - Phú Đông 
12HUỲNH CÔNG KHANG 02-8-2010TH Lê Văn TámKP.2 - Phú Đông 
13NGUYỄN LÊ THANH KIỆT 05-8-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông 
14LÊ THÙY LINHX12-6-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông 
15LÊ THẾ MINH 20-4-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
16TRẦN THỊ MY MYx14-01-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
17NGUYỄN VÕ THU NGHIx02-01-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh 
18NGUYỄN THÀNH NGHĨA 12-12-2010TH Lê Văn TámKP.2 - Phú Đông 
19NGUYỄN HỒ PHÚC NGUYÊN 21-6-2010TH Lê Hồng PhongHòa Thành - ĐH 
20PHAN THIỆN NHà23-12-2009TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông 
21HOÀNG THIÊN NHÂN 02-11-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
22PHẠM THỊ TUYẾT NHIX15-12-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
23TRƯƠNG NỮ QUỲNH NHƯX07-7-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
24ĐINH THANH PHÁP 18-01-2010TH Lê Văn TámKP.1 - Phú Đông 
25DƯƠNG THÀNH PHÁT 16-10-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Thạnh 
26VÕ HOÀI PHÚ 18-10-2009TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông 
27HỒ TRẦN BẢO QUỐC 03-8-2010TH Lê Văn TámKP.5 - Phú Đông 
28LÊ NGUYỄN NHƯ QUỲNHX07-5-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông 
29ĐẶNG THỊ MỸ TÂMx08-7-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh 
30NGÔ VIẾT THẮNG 02-10-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh 
31LÊ HOÀNG KIM THẢOx26-3-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Thạnh 
32NGUYỄN HÀ VIẾT THOẠI 28-9-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông 
33NGUYỄN PHẠM TIỂU THƯX15-9-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
34PHẠM THỊ THU TÌNHX18-01-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông 
35BÙI NGỌC TOÀN 06-7-2010TH Lê Văn TámKP.3 - Phú Đông 
36NGUYỄN LƯƠNG NGỌC TRÂMx21-8-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
37NGUYỄN ĐAN TRƯỜNG 02-11-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
38TRƯƠNG ĐINH QUỐC VIỆT 22-8-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông 
39NGUYỄN NHƯ Ýx22-5-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh 
        
      HIỆU TRƯỞNG 
        
        
      Nguyễn Mạnh Cường
        
                                 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A4  
  Trường THCS Trần Hưng Đạo. Năm học: 2021-2022 
  GVCN: Nguyễn An Ly   
STTHỌ VÀ TÊN NữNGÀY SINHTrường THĐịa chỉSố ĐTLớp
1NGUYỄN HỮU PHÚ AN 01-7-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh A4
2VÕ QUỲNH ANHx03-7-2010TH Lê Hồng PhongKP. 5 - P. Phú Thạnh A4
3NGUYỄN HẢI BẰNG 15-11-2009TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh A4
4VĂN NGUYỄN KHÁNH BÌNH 12-3-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh A4
5PHẠM THỊ THANH CÚCx05-01-2010TH Lê Hồng PhongKP. 2 - P. Phú Đông A4
6LÊ TẤN DŨNG 11-10-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh A4
7NGUYỄN LÊ MINH ĐĂNG 12-11-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông A4
8PHẠM THÚY x20-7-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Thạnh A4
9ĐÀO DUY HỘI 22-4-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông A4
10ĐẶNG HỒNG HỢPx06-7-2010TH Lê Hồng PhongKP. 2 - P. Phú Thạnh A4
11NGUYỄN NHẬT THIÊN HƯNG 30-8-2010TH Lê Văn TámKP.3 - Phú Đông A4
12ĐẶNG QUỐC HUY 20-8-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông A4
13VỖ THỊ THANH HUYỀNx13-3-2010TH Lê Hồng PhongKP. 2 - P. Phú Thạnh A4
14LÊ BẢO KHANG 24-6-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh A4
15NGUYỄN VÕ TRUNG KIÊN 01-9-2010TH Lê Hồng PhongKP. 2 - P. Phú Thạnh A4
16NGUYỄN TRƯỜNG SƠN LÂM 14-02-2010TH Chu Văn An  A4
17NGUYỄN THÀNH LẬP 18-12-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Thạnh A4
18HUỲNH KHÁNH LINHX09-02-2010TH Lê Văn TámKP.3 - Phú Đông A4
19NGUYỄN MINH LONG 10-8-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Đông A4
20NGUYỄN THỊ KA LYx17-9-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh A4
21LÊ KIẾN MINH 12-10-2009TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh A4
22LÊ NGUYỄN THU NGUYÊNX05-01-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông A4
23HÀ NGỌC AN NHIx04-8-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Đông A4
24LÂM THỊ QUỲNH NHƯX26-8-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông A4
25VÕ VĂN PHÚ 29-6-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông A4
26HUỲNH MINH PHỤNG 11-5-2010TH Lê Văn TámKP.3 - Phú Đông A4
27CAO MỸ QUYÊNX30-01-2010TH Lê Văn TámKP.3 - Phú Đông A4
28NGUYỄN ĐẶNG THÚY QUỲNHx27-10-2010TH Lê Hồng PhongKP. 5 - P. Phú Thạnh A4
29VÕ THANH SANG 01-6-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh A4
30HUỲNH DUY TÀI 17-9-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Thạnh A4
31HUỲNH ĐỨC TÂM 28-02-2010TH Lê Văn TámKP.2 - Phú Đông A4
32PHAN THỊ PHƯƠNG THẢOx29-6-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Thạnh A4
33NGUYỄN QUỐC TÍN 15-02-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông A4
34NGUYỄN NGỌC TIẾN 02-8-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông A4
35NGUYỄN TRẦN QUỲNH TRÂMx30-9-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Đông A4
36LÊ NGỌC HUYỀN TRINHx01-01-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh A4
37NGUYỄN THANH  21-9-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh A4
38PHẠM NGỌC CÁT TUYỀNX18-10-2010TH Lê Văn TámKP.3 - Phú Đông A4
39CHÂU LƯƠNG ĐÌNH  31-3-2010TH Lê Hồng PhongKP. 2 - P. Phú Thạnh A4
40NGUYỄN NGÔ PHƯƠNG VYx26-6-2010TH Lê Hồng PhongKP. 2 - P. Phú Thạnh A4
         
      HIỆU TRƯỞNG  
         
         
      Nguyễn Mạnh Cường 
         

 

                                 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A5  
  Trường THCS Trần Hưng Đạo. Năm học: 2021-2022 
  GVCN: Nguyễn Thị Phúc   
STTHỌ VÀ TÊN NữNGÀY SINHTrường THĐịa chỉSố ĐTLớp
1VÕ HOÀNG ANH 13-8-2010TH Lê Hồng PhongKP. 6 - P. Phú Đông A5
2PHẠM NGUYÊN BẢO 25-10-2010TH Lê Văn TámKP.5 - Phú Đông A5
3HUỲNH MẠNH BẰNG 04-10-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Đông A5
4VÕ MINH BIN 24-8-2010TH Lê Văn TámKP.5 - Phú Đông A5
5PHAN THỊ KIM CHÂUX21-7-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông A5
6NGUYỄN PHẠM ANH DUY 10-6-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh A5
7TRẦN VĂN                         ĐOÀN 03-6-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh A5
8NGUYỄN MINH ĐỨC 15-10-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Đông A5
9TRƯƠNG NGỌC HÂNx29-6-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh A5
10CHÂU THỤY THU HIỀNx09-02-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh A5
11LƯƠNG THỊ BẢO HÒAX10-02-2009TH Lê Văn TámKP.3 - Phú Đông A5
12NGUYỄN ĐỨC HOÀNG 20-02-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông A5
13TRẦN QUỐC HUY 21-12-2010TH Lê Văn TámKP.1 - Phú Đông A5
14TRƯƠNG ĐẶNG ÁNH HƯỜNGx17-3-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh A5
15ĐINH BẢO HƯNG 23-9-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh A5
16NGUYỄN ĐÔNG KHANG 23-01-2010TH Lê Văn TámKP.2 - Phú Đông A5
17NGUYỄN HUỲNH MAI LANx03-12-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh A5
18VÕ THỊ KIM x21-01-2009TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Thạnh A5
19NGUYỄN THÀNH LONG 21-3-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh A5
20NGUYỄN NGỌC LƯU LYx17-5-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh A5
21LÊ VÕ PHƯƠNG MYx08-10-2010TH Lê Hồng PhongHHB A5
22LÊ KHÁNH NAM 28-5-2010TH Lê Văn TámKP.5 - Phú Đông A5
23VÕ KIM NGÂNX18-10-2009TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông A5
24HỒ TÂM NGUYÊN 02-11-2010TH Lê Văn TámKP.2 - Phú Đông A5
25NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNGx29-6-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh A5
26NGUYỄN VĂN PHÁT 28-8-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông A5
27NGUYỄN TÂN HƯNG PHÚ 03-12-2010TH Lê Hồng PhongKP. 2 - P. Phú Thạnh A5
28NGUYỄN TẤN QUÂN 08-8-2010TH Lê Văn TámKP.3 - Phú Đông A5
29LÊ ANH QUỐC 01-6-2010TH Lê Hồng PhongKP. 2 - P. Phú Thạnh A5
30NGUYỄN THIÊN QUỲNHX23-5-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông A5
31NGUYỄN DƯƠNG VIỆT THIỆN 01-01-2010TH Lê Hồng PhongKP. 2 - P. Phú Thạnh A5
32TRẦN THỊ DIỄM THUX17-7-2010TH Lê Văn TámKP.6 - Phú Đông A5
33LÊ THỊ THANH THỦYx16-6-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh A5
34LÊ THỊ HOÀI THƯƠNGx01-10-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh A5
35NGUYỄN QUỐC TIẾN 31-12-2009TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh A5
36NGUYỄN TRƯƠNG THANH  29-3-2010TH Lê Hồng PhongKP. 5 - P. Phú Thạnh A5
37PHAN TRẦN THANH TUYỀNX14-10-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông A5
38HOÀNG TUẤN 20-7-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh A5
39LÊ THỊ MINH Ýx27-7-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh A5
40ĐẶNG THỊ YÊN 01/02/2008TH Lê Văn TámPhú Đông (KT) A5
         
      HIỆU TRƯỞNG  
         
         
      Nguyễn Mạnh Cường 
         
                                 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A6  
  Trường THCS Trần Hưng Đạo. Năm học: 2021-2022 
  GVCN: Trần Thị Hồng Chiểu   
STTHỌ VÀ TÊN NữNGÀY SINHTrường THĐịa chỉSố ĐTLớp
1CAO THÁI ANH 02-8-2010TH Lê Văn TámKP.3 - Phú Đông A6
2TRẦN HUỲNH GIA BẢO 10-9-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh A6
3VÕ HUỲNH GIA BIN 23-8-2010TH Lê Hồng PhongKP. 2 - P. Phú Thạnh A6
4NGUYỄN THỊ TRIỀU DÂNGX24-4-2010TH Lê Văn TámKP.3 - Phú Đông A6
5NGUYỄN HUỲNH KHÁNH DIỆN 15-3-2010TH Lê Hồng PhongKP. 3 - P. Phú Thạnh A6
6TẠ NGỌC HOÀNG GIA 20-7-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông A6
7NGUYỄN CÔNG HẢI 24-4-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông A6
8TRẦN NGUYÊN HẠO 04-6-2010TH Lê Hồng PhongKP. 2 - P. Phú Thạnh A6
9GIAO ĐẶNG GIA HÂNX21-7-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông A6
10LÂM HUỲNH TẤN HẬU 27-02-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh A6
11NGUYỄN GIA HUY 25-3-2010TH Lê Văn TámKP.3 - Phú Đông A6
12PHẠM QUỐC HUY 12-01-2010TH Lê Văn TámKP.4 - Phú Đông A6
13TRẦN DUY KHANG 04-11-2010TH Lê Hồng PhongKP. 5 - P. Phú Thạnh A6
14PHẠM TUẤN KIỆT 20-01-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Thạnh A6
15NGUYỄN THỊ THÚY KIỀUx11-10-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Thạnh A6
16VĂN NGỌC LONG 27-8-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh A6
17PHẠM THỊ NGỌC LƯUx01-4-2010TH Lê Hồng PhongKP. 1 - P. Phú Đông A6
18HUỲNH LÊ YẾN MYx08-4-2010TH Lê Hồng PhongKP. 4 - P. Phú Thạnh A6
19NGUYỄN TRẦN THANH NHIX28-9-2010TH Lê Văn TámKP.5 - Phú Đông A6
20CHÂU NỮ KIỀU NHƯ