Danh sách Email toàn hội đồng sư phạm - Năm học 2019 - 2020

 

Phòng GD-ĐT thành phố Tuy Hòa    
THCS Trần Hưng Đạo    
DANH SÁCH GIÁO VIÊN
Năm học: 2019-2020
      
STTHọ tênNgày sinhĐiện thoạiEmail 
1NGUYỄN THỊ TÚ ANH20/10/19730978549179
tuanhnguyen02081974@gmail.com
 
2HUỲNH CÔNG BINH18/08/19690983945179
huynhcongbinh636@gmail.com
 
3LƯƠNG NGỌC CHÂU10/04/19630979850170lnchau.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
4TRẦN THỊ HỒNG CHIỂU31/12/19750913852335tthchieu.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
5NGUYỄN MẠNH CƯỜNG15/06/19680376776579nmcuong.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
6LÊ THỊ ĐIỂM15/02/19720918943260ltdiem.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
7DƯƠNG VĂN DIỄN02/10/19640984190982dvdien.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
8NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DIỆU24/10/1980 
ntpdieu.tttuyan@phuyen.edu.vn
 
9NGUYỄN KHẢI ĐỊNH20/05/196301268465225nkdinh.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
10NGUYỄN VĂN ĐÔNG11/12/19830972905984phulamcity80@gmail.com 
11ĐINH THỊ DUYÊN24/08/198901627044195dtduyen.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
12NGÔ THỊ THU HÀ08/03/19760935631179thuha.hoangthien@gmail.com 
13BÙI THỊ HẰNG02/05/197101699689135bthang.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
14HOÀNG THỊ HẰNG02/06/1977 hanght.1977@gmail.com 
15LÊ THỊ NGỌC HẠNH01/01/19830987144778lengochanhpy@gmail.com 
16NGUYỄN LƯU HẠNH21/05/198001243143657nlhanh.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
17LÊ THỊ PHÚC HẬU20/02/19780987637931lthiphuchau78@gmail.com 
18TRƯƠNG THỊ THU HIỀN06/05/197701645531514ttthien.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
19CAO THỊ MỸ HIỀN02/08/19900998800545caohienpy1990@gmail.com 
20NGUYỄN THỊ HIỀN01/08/196701687827279nthien.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
21ĐÀO THỊ HIỆP12/07/19880979282560dthiep.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
22HUỲNH ĐÔNG HOÀNG08/05/19660935747476donghoangpy@gmail.com 
23NGUYỄN THANH HƯỞNG01/10/198501667276573thanhhuong.dp@gmail.com 
24VÕ NGỌC KIM18/04/19670985382159vtmhuyen.c2.tchinh.dh@phuyen.edu.vn 
25LÊ NỮ PHƯƠNG LAM16/03/19660989881677lnplam.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
26NGUYỄN THỊ LAN20/11/19660918942842ntlan.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
27LÊ THỊ LANG07/06/196801222465863ltlang.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
28NGÔ THANH LIÊM18/03/196101679671018
ntliem.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn
 
29ĐẶNG THỊ LIẾN20/11/19870942935707dtlienthd@gmail.com 
30NGÔ THỊ MỸ LINH18/03/19890918487390mylinh.ktpt@gmail.com 
31LƯƠNG NHẬT LINH27/05/19860947131560lnlinh.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
32LÊ THỊ LOAN11/11/196701692749179ltloan.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
33VĂN THỊ HIỀN LƯƠNG13/04/196701688681516vthluong.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
34NGUYỄN AN LY06/01/19840983337991naly.thdth@gmail.com 
35NGUYỄN THỊ KIM MAI17/07/19670916895797ntkmai.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
36NGUYỄN THỊ  LÊ MƠ31/10/19760918943944ntlmo.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
37NGUYỄN THỊ ÁNH NGỌC02/02/19770948183701ntangoc.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
38NGUYỄN THỊ NHƯ NGUYỆN04/05/198101683067183rinlem2@gmail.com 
39ĐOÀN THỊ THU NGUYỆT24/02/19700987355386dnguyetthd.pgdtuyhoa@gmail.com 
40HUỲNH THỊ NHÀN25/11/19660918944595htnhan1966@gmail.com 
41NGUYỄN THỊ  NGỌC  OANH18/11/196901664160349ngocoanh.thd@gmail.com 
42NGUYỄN THỊ DUY PHÚC15/08/19910357313132ndphuc.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
43NGUYỄN THỊ PHÚC14/04/19780948050705ntphuc.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
44PHẠM THỊ BÍCH PHỤNG09/04/19690946950259
phamthibichphung@gmail.com
 
45NGUYỄN HÙNG PHƯƠNG28/04/19690982894180nhphuong.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
46NGUYỄN TRỌNG QUANG03/11/19650978688408ntquang.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
47VÕ NHƯ QUANG20/02/19750942946788vnquang.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
48VÕ THỊ LỆ QUYÊN28/08/19690946006055vtlquyen.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
49LÊ XUÂN SĨ17/07/19620977746199lxsi.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
50BÙI VĂN SON04/09/19720948496934bvson.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
51NGUYỄN THỊ THANH TÂM28/03/19730946207916ntttam.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
52HUỲNH SĨ THẠC19/04/196801664848277huynhsithacpy@gmail.com 
53LÊ TRỌNG THIỆN20/09/196001257335136ltthien.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
54NGUYỄN NGỌC THOẠI05/12/19860973454303ngocthoai1205@gmail.com 
55TRẦN THỊ THU06/03/197301668553162ttthu.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
56NGUYỄN THỊ THƯƠNG02/10/19790334717285ntthuong@gmail.com 
57VÕ THỊ DIỄM THÚY01/01/1972 tanvucao@gmail.com 
58LƯƠNG THỊ BÍCH THÚY08/11/19790975740662bichthuydu79@gmail.com 
59TRƯƠNG THỊ THANH THÙY01/02/19860974617432
truongthuy.thd@gmail.com
 
60TRƯƠNG THỊ  BÍCH THÙY21/07/198401206134477ttbthuy.thitran.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
61LƯƠNG THỊ KIM THỦY25/11/197001689693199ltkthuy.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
62NGUYỄN THỊ LỆ THỦY20/02/197901266685709ntlthuy.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
63PHẠM THỊ THU THỦY03/11/19670935626473pttthuy.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
64VÕ THỊ TUYÊN THUYÊN11/10/19910977934920huuvi010187@gmail.com 
65NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM06/06/19770984500291bichtram19772010@gmail.com 
66ĐÀO THỊ ANH TRANG12/02/198101698177977daothianhtrang@gmail.com 
67ĐỖ THANH TRANG26/09/19900981897179dttrang.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
68TRẦN PHẠM TUÂN02/05/19900886694372tuanpy1990@gmail.com 
69HUỲNH THỊ TUYẾT15/02/19730986149903huynhthituyet152@gmail.com 
70TRẦN THỊ KIM VI13/04/19780918108752ttkvi.thd.tuyhoa@phuyen.edu.vn 
71NGUYỄN THỊ MỸ VIỆT17/08/19830986854485nmyviet@gmail.com 
72VÕ ANH VƯƠNG10/03/199501697578501vovuong.sport@gmail.com 
73NGUYỄN THỊ HOÀNG YÊN13/02/198901224571301
nguyenthihoangyen13289@gmail.com
 
74HOÀNG PHƯƠNG20/10/196401694700178