Hoạt động xã hội -tham gia tuyên truyền - Văn nghệ chào mừng

Trường THCS Trần Hưng Đạo