Thời khóa biểu HKI năm học 2019 - 2020

Thời khóa biểu HKI năm học 2019 - 2020

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 6 HKI NĂM HỌC 2019 - 2020Áp dụng từ ngày 5/9/2019LỚP THỨ6A16A26A36A46A56A66A76A86A921TOÁ (Nhiệm)AV (Phúc)CN (Việt)VĂN (Thảo)SỬ (T.Hiền)CD (Hà)VĂN (Ly)TOÁ ...
Thời khóa biểu HKI năm học 2019 - 2020

Thời khóa biểu HKI năm học 2019 - 2020

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8 HKI NĂM HỌC 2019 - 2020Áp dụng từ ngày 5/9/2019THỨ LỚP8C18C28C38C48C58C68C78C88C921Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờ2HOÁ ...